Istorijat


Metalac Home Market a.d. Novi Sad, je pravni sledbenik trgovinskog preduzeća Balkan, Novi Sad koje osnovano 1945. godine. Društvo se tradicionalno bavilo prometom crne metalurgije - od betonskog gvožđa, nosača, profila, limova, cevi do visokolegiranih kvalitetnih čelika i slično.
Do 2005. godine Društvo je poslovalo pod nazivom Agrovojvodina - Metalurgija a.d., Novi Sad. Promena naziva izvršena je u 2005. godini u Metalac Metalurgija a.d., dok je od novembra 2016. godine ime Društva Metalac Home Market a.d, kada je i promenjen naziv sa ciljem lakše komunikacije biznisa krajnjim kupcima.

Kontakt centrale

  • icon Adresa: Bajči Žilinskog 11,
           21000 Novi Sad, Srbija
  • icon Tel: +381 21 6612 899,
                   +381 21 421 292
  • icon Radno vreme:
           PON-PET 8-16h