May 31

Obaveštenje akcionarima o ceni akcija

U prilogu se nalaze:

Obaveštenje akcionarima o ceni akcija koje su predmet prinudnog otkupa. - dokumenat.

Apr 30

Godišnji izveštaji

U prilogu se nalazi:

Godišnji izveštaj za 2021. - Preuzmite dokumenat.

Godišnji izveštaj za 2022. - Preuzmite dokumenat.

Godišnji izveštaj za 2023. - Preuzmite dokumenat.

Apr 30

Poziv za redovnu sednicu skupštine 06.06.2024.

U prilogu se nalazi:

Poziv za redovnu sednicu Skupštine - dokument.
Obaveštenje akcionara o načinu utvrđivanja cene akcija - dokument.

Jun 08

Zapisnik sa skupštine

U prilogu se nalazi:

Zapisnik sa skupštine - dokument.

Mar 24

Poziv za redovnu sednicu

U prilogu se nalazi:

Poziv za redovnu sednicu - dokument.

Kontakt centrale

  • icon Adresa: Bajči Žilinskog 11,
           21000 Novi Sad, Srbija
  • icon Tel: +381 21 6612 899,
                   +381 21 421 292
  • icon Radno vreme:
           PON-PET 8-16h