Jun 08

Zapisnik sa skupštine

U prilogu se nalazi:

Zapisnik sa skupštine - dokument.

Apr 06

Poziv za redovnu sednicu skupštine

U prilogu se nalazi:

Poziv za redovnu sednicu Skupštine - dokument.
Odluka o raspodeli dobiti - dokument.
Odluka o odlaganju redovne sednice Skupštine - dokument.
Izmene i dopune Statuta - dokument.
Odluka o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva - dokument.
Punomoćje za glasanje - dokument.

Mar 24

Poziv za redovnu sednicu

U prilogu se nalazi:

Poziv za redovnu sednicu - dokument.

Mar 24

Odluka o sazivanju redovne sednice

U prilogu se nalazi:

Odluka o sazivanju redovne sednice - dokument.

May 06

Zapisnik sa skupštine

U prilogu se nalazi:

Zapisnik sa skupštine - dokument.

Kontakt centrale

  • icon Adresa: Bajči Žilinskog 11,
           21000 Novi Sad, Srbija
  • icon Tel: +381 21 6612 899,
                   +381 21 421 292
  • icon Radno vreme:
           PON-PET 8-16h